STTKhu đấtLiền kềLô sốDiện tích (m2)Giá gốc (Tr/m2 đã gồm VAT)Giá bán (Tr/m2)Đường (m)Hướng cửaTiến độ (%)
1B2.1HH02C666,39NamBắc20%10,535
2B2.1HH02C866,39NamBắc20%10,530